Hvorfor en fotoklub

Hvorfor en fotoklub i Tistrup

De fleste er i dag i besiddelse af et digital fotoapparat, men mange tager nogle billeder, og tænker så, hvad skal vi nu bruge de billeder til, kan vi få dem fremkaldt, eller hvad, og hvad vil det koste.

Derfor er vi nogle fotointeresseret, der vil prøve, at stable en klub på benene.

Formålet med klubben er bland andet, at fremme interessen for digitale billeder, at efterbehandle billeder, at få et indblik i de simple programmer, der er gratis til rådighed på nettet, at få lidt motion ved at lave foto ture, for derefter at redigere, og diskutere billederne i klubben.

Klubben vil være åben for alle, der har interesse i fotografering, og om man har et fotoapparat til et par hundred kroner, eller et til flere tusinde kroner, har ingen betydning, da det er motivet der skaber billedet.

Klubben vil ikke køre dissideret undervisning, men hvis behovet er der, vil der blive arrangeret kurser, og der vil altid være nogen, der kan hjælpe med de problemer, der kan opstå

Det er tænkt, at der skal være mødeaften, samt ture efter behov, kontingentet er ikke fastsat, men vi forventer, at resten af 2016 køre uden kontingent.

Man kan godt tænke, der er langt til Tistrup, men klubben er også tænkt, som en net klub, hvor medlemmerne kan kommentere og diskutere andres billeder, og måske deltage i de ture, der vil bliv arrangeret. Det er meningen at turene skal arrangeres af klubbens medlemmer, så der vil blive et bredt geografisk område, der er mange skønne steder, men man ser dem ikke ved at fare forbi i en bil.

Der er ikke nogle nedre, eller øvre aldersgrænser for, at være medlem af klubben, eneste optagelses kriterier er, at man interesserer sig for fotografering, naturen, samt det sociale element i en klub.

.